054 33 43 00
info@basisschool-klimop.be

de schoolvisie.

In basisschool Klim Op willen we kinderen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen. We willen de leerlingen vormen tot zelfstandige denkers en creatieve doeners. Daarbij hebben we aandacht voor de noodzakelijke kennis en voor toekomstgerichte vaardigheden. Daarnaast hebben we ook oog voor de attitudes die nodig zijn om tot levenslang te komen. We hebben daarbij oog voor het talent van elk kind. In de klassen worden de kinderen gestimuleerd en uitgedaagd om hun eigen leerproces in handen te nemen. Ook onze leerkrachten leren continu bij. Het klassieke lesgeven wordt ondersteund met digitale technologieën waar het kan. Elke leerling is uniek. Dat wil zeggen dat we op zoek gaan naar wat het best werkt voor iedere leerling.

werking
kleuterklassen.

In de kleuterklassen houden we de creativiteit van de kleuters levendig. In een rijke speel- en leeromgeving worden ze gestimuleerd om samen te spelen en daardoor te leren. Onze kleuters kunnen daarbij rekenen op de begeleiding van de leerkrachten. Desalniettemin vinden we het belangrijk dat ook de kleinsten werken aan de ontwikkeling van hun executieve functies. De eerste stappen richting zelfsturing krijgen vorm in de kleuterklassen. Met een grote basis aan zelfredzaamheid en creativiteit stappen ze de lagere school binnen.

werking lagere school.

Het werken aan zelfsturing kent zijn vervolg in de lagere school. Hier krijgen de leerlingen op verschillende manieren les, afgestemd op hun eigen talenten met de nodige coaching van de leerkrachten. Er wordt lesgegeven in drie sporen door twee leerkrachten (co-teaching). Geleidelijk aan leren de leerlingen zichzelf in te schalen. Aanvankelijk met de hulp van de leerkracht. De ene instructiegroep krijgt een intensieve begeleiding van een van de leerkrachten terwijl de andere leerlingen sneller zelfstandig aan de slag kunnen bij de andere leerkracht. Leerlingen die een kortere opfrisbeurt van de leerstof nodig hebben, kunnen dat op verschillende manieren doen, bv. met een instructiefilmpje, met een klasgenoot, met een leerkracht. De halve dag-, dag- en weekplanning zijn hierbij een ondersteunend instrument. Op die manier leert de leerling zijn eigen leerproces in handen nemen. Ook in deze fase van het leerproces kan de leerling rekenen op de coaching van de leerkrachten.

visie scholengroep.​

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate