054 33 43 00
info@basisschool-klimop.be

nieuw schoolgebouw.

In januari 2023 start de bouw van een gloednieuw schoolgebouw. Het gebouw is ontworpen door Rosan Bosch. Het nieuwe gebouw wordt gezien als een instrument om de leerontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Zowel binnen als buiten wordt spelen, leren, bewegen en experimenteren met elkaar verbonden. Het gebouw en bij uitbreiding het hele schooldomein is volledig afgestemd op onze schoolvisie op leren: er worden plekken gecreëerd waar leerlingen elkaar kunnen inspireren en van en met elkaar kunnen leren.

de kleuterklassen.

In afwachting van de nieuwe schoolomgeving worden de huidige klassen omgebouwd tot flexibele leer- en speelruimtes door de leerkrachten. Er is aandacht voor inspirerende thema’s die de leergierigheid van de kinderen prikkelen. Er wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende kleuterklassen.

de lagere school.

De beschikbare ruimte in de klassen van de lagere school wordt zo goed mogelijk benut. Er is ruimte voor een instructie in een deel van de ruimte. In een ander deel is ruimte voor zelfstandig of partnerwerk. Elke vierkante meter wordt gebruikt. Bij mooi weer wordt ook de buitenruimte actief gebruikt om te leren.

afzonderlijke speelplaats kleuters.

Tijdens de bouwperiode worden de speeltijden alternerend georganiseerd. Dat wil zeggen dat er telkens 3 speeltijden zijn: voor de kleuters, voor de leerlingen van L1, L2 en L3 en voor de leerlingen van L4, L5 en L6. Hoewel de ruimte beperkter is, denken we continu na over hoe de pauzes zo aangenaam mogelijk kunnen gemaakt worden.

speelplaats lagere school.

Voor de leerlingen van de lagere school zijn er tijdens de middagpauze boxen met gezelschapsspellen en een rustige speelzone met onder andere een buitenbibliotheek.

de list bib.

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat al enkele jaren loopt in onze school. Reeds van in de kleuterklassen zetten we volop in op voorleesplezier. De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen niveau. De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier. Onze schoolbib is uitgerust met een grote variatie aan boeken voor zowel groot als klein. Voor kinderen met dyslexie worden ook luisterboeken ingezet. Daarnaast bezoeken we ook regelmatig de bibliotheek van de gemeente en ontlenen we er met onze klaskaart boeken.
translate