054 33 43 00
info@basisschool-klimop.be

goesting.

We doen er alles aan om die ‘goesting’ levend te maken en bij onze leerlingen de intrinsieke motivatie aan te wakkeren: thematisch werken, aanschouwelijke en diepgaande beleving (smartboard), eigen schoolbib, werken met een dagplanning vanaf L2 tot L4 en een weekplanning in L5 en L6. Talenten bij kinderen trachten we te ontdekken door het organiseren van diverse projecten. Respect voor ieders talenten en beperkingen zetten we hierbij sterk in de verf.

warme school.

Ons project ‘Warme school ‘ is een voorbeeld van een initiatief dat de school neemt om een aangenaam, veilig en positief leer- en leefklimaat te realiseren. Met de digitaliserende wereld willen wij onze kinderen voorbereiden op de beroepen van morgen. Onze methode legt een stevige basis voor een succesvol vervolg in het secundair onderwijs en het functioneren in onze samenleving.
translate