054 33 43 00
info@basisschool-klimop.be

de zorg.

Op school trachten we de zorgondersteuning op de klasvloer te realiseren, zowel in de kleuterklassen als in de klassen van de lagere school. In de eerste plaats wordt gekeken naar de noden van de leerling. Naast de ondersteuning in de klas, wordt er ook samen met de klasleerkrachten gezocht naar de juiste aanpak, geschikte hulpmiddelen, …

het clb.

Indien de schoolinterne aanpak onvoldoende blijkt te zijn, wordt er samen met het CLB overleg gepleegd. Het CLB kan een traject starten met de school en de ouders.
translate